Hàbitat natural del Diamant de Gould

Habitat

Inicialment el Diamant de Gould estava establert en gairebé tota la part nord del Queensland fins al nord d'Austràlia Occidental.

Actualment es distribueix pel nord d'Austràlia, des de King Sound a l'est a través de Kimberley, al sud-est del Golf de Carpentària, regió del riu Leichhardt, cap a l'est (més repartides) a través de Queensland al nord-est a prop de Charlers Towers. Tot i ser una extensió àmplia, és una espècie escassa. Ha disminuït considerablement al nord de Queensland i el sud del Golf de Carpentària, sent les principals raons de la seva disminució dels àcars dels sacs aeris, els depredadors, el pasturatge intensiu i els incendis generalitzats i crema d'herba.
És difícil de determinar la població adulta de Diamants de Gould en el territori Nord d'Austràlia, però s'estima que la població és de menys de 2.500 exemplars adults a l'inici de la temporada de cria, però hi ha estimacions més optimistes que han indicat que la població adulta pot oscil·lar sobre els 10.000 exemplars.

A més de les raons indicades abans i que condicionen la seva estabilitat, cal afegir:

1.- La proporció de sexes dels adults està fortament desviada cap als mascles.
2.- La incompatibilitat genètica entre les diferents varietats de color, el que pot conduir a taxes molt altes de fracàs en la descendència (entre el 40% i 80% de les cries moren en els tres primers mesos en experiments realitzats en captivitat).

Per tots els motius indicats, des de l'any 2013 la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) ha considerat que el Diamant de Gould és una espècie gairebé amenaçada, de manera que la va classificar en la categoria NT (Near Threatened - Gairebé Amenaçada ) de la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la UICN.

Especie amenazada


Els exemplars de cap negre són més freqüents (75% de la població) que els exemplars de cap vermell i els exemplars de cap taronja són molt rars (un en diversos milers).

Estil de vida

Viu en els boscos coberts d'herba. La naturalesa del seu hàbitat pot ser descrita com una vasta planura amb un paisatge lleugerament arbrat d'acàcies i eucaliptus. Són planures cobertes d'herba seca amb arbres dispersos, sovint prop de l'aigua o en arbustos alts o un altre tipus de vegetació al llarg de rius, rierols o corrents d'aigua. Sempre viuen en un ambient amb presència permanent d'aigua.

El Diamant de Gould és una espècie sedentària i parcialment migratòria, amb moviment regular cap al sud, durant la temporada de pluges (novembre-abril) i emigra cap al nord a l'hivern austral (maig-octubre) a la recerca de menjar. A l'estació humida es mou per boscos i matolls amb Spinifex.
Són altament sociables entre ells i en general van en petits grups o ramats, ocasionalment en grans ramats quan no cria. És molt actiu durant tot el dia i amb freqüència pren el sol. En general és tímid i reservat. Sovint evita la presència humana.

S'alimenta d'herbes altes i matolls (poques vegades menja grans del sòl) i llavors, especialment sorgo. Amb la calor i la humitat, aquestes herbes creixen ràpidament i s'omplen de llavors madures. En la temporada de pluges persegueix i menja insectes voladors, tèrmits, coleòpters i aràcnids, constituint una part important de la dieta dels Diamants de Gould durant l'època de cria.

En la naturalesa, l'estil de vida del Diamant de Gould ve determinat pel subministrament de les llavors que té disponibles. No solament són les diferents espècies de gramínies i les quantitats de les mateixes que fluctuen al llarg de l'any, sinó també als canvis en la qualitat de les llavors.

A l'estació humida de pluges (novembre-abril) hi ha abundància de pastures madurs. A l'estació seca (maig-octubre) les llavors ja han madurat, cauen a terra i són difícils de trobar. En aquesta estació d'escassetat d'aliments abandonen les zones de cria a la recerca de menjar en altres llocs.
La muda té lloc durant un curt període immediatament després que l'època de cria ha acabat, però encara hi ha molt menjar i de bona qualitat.

 

Condicions climàtiques

El nord d'Austràlia i en particular l'àrea on viu el Diamant de Gould té un clima tropical. Això vol dir que no hi ha quatre estacions com les que coneixem aquí. Les estacions a la part tropical i subtropical d'Austràlia consisteixen en una estació seca i una estació humida.
La temperatura i la humitat en aquestes zones i durant tot l'any són altes. Les pluges tropicals cauen de novembre a abril.
Les temperatures durant el dia oscil·len entre els 35 ºC i 40 ºC i per la nit oscil·len entre els 20 ºC i 25 ºC. La humitat fluctua al llarg del dia i pot variar entre el 40% i el 70%.

 

El temps actual a Katherine, Territori Nord d'Austràlia

A Katherine, una de les zonas d'Austràlia on està establert el Diamant de Gould, a hores d'ara tenen el següent temps:

El temps a Katherine, Northern Territory (Australia)

 

 

 


Hàbitat natural del Diamant de Gould

Canariz2 - Artículos de ornitología para Diamantes de Gould