Mantenimient del Diamant de Gould

En aquestes seccions trobaràs el que cal saber per cuidar i mantenir en bones condicions als teus Diamants de Gould. El seu allotjament tant interior com exterior, la importància de la llum, la seva alimentació, com criar Diamants de Gould, les seves malalties més comunes i els seus tractaments.

 

Allotjament del Diamant de Gould.

Els diamants de Gould pots tenir-los tant a l'exterior com a l'interior, però si decideixes tenir-los a l'exterior, procura que la temperatura sigui superior als 10-12 ºC, que tinguin recer per les inclemències del temps i que no estiguin exposats a corrents d'aire.
Els agrada molt la llum del sol, tot i que a temperatures molt elevades, busquen l'ombra fresca.

Si decidim tenir-los a l'interior, han de tenir un ambient saludable, sense humitats ni males olors. La temperatura de les nostres cases és ideal per als Diamants de Gould.

La importància de la llum

La llum és un altre factor important en el cicle anual dels Diamants de Gould ja que s'ha d'adequar a les diferents èpoques del seu cicle anual, és a dir, a les èpoques de repòs, pre-cria, cria i muda.

Alimentació del Diamant de Gould

L'alimentació dels Diamants de Gould ha de ser variada al llarg de l'any.
Com s'indica anteriorment en l'apartat de la Llum, l'alimentació s'ha d'adequar als diferents cicles anuals del Diamant de Gould. Les necessitats proteiques, hidrats i greixos són diferents si el Diamant de Gould està en repòs, en època de cria o en muda.

La cria del Diamant de Gould: tipus de cria i consideracions generals.

En aquesta secció trobaràs els diferents tipus de cria que practiquen els criadors de Diamants de Gould, com són la cria al natural, amb dides, a la boja, etc. així com alguns detalls que has de tenir en compte en aquesta etapa de la vida dels Diamants de Gould.

Malalties comuns dels Diamants de Gould.

Accedeix a les diferents malalties que pot tenir el Diamant de Gould. Els símptomes més importants, els seus diagnòstics i els tractaments més adequats per a malalties víriques, bacterianes, parasitàries, fúngiques, de maneig i comportament, així com les reproductives.

 

Atencions i manteniment dels Diamants de Gould

Psittacus - Pienso y papillas para Diamantes de Gould