Malalties bacterianes del Diamant de Gould

Colibacilosi (Escherichia coli)

ORIGEN: Escherichia coli

EPIDEMIOLOGÍA:

- Conviu amb l'animal sense originar símptoma cap. Quan es produeix immunodepressió, I. coli prolifera i dóna lloc a un quadre clínic.

- Factors que afavoreixen la seva aparició:

 • Contaminació ambiental amb matèria fecal.
 • Falta d'higiene a les instal·lacions.
 • Administració d'aigua o aliments contaminats.
 • Canvis nutricionals.
 • Situacions d'estrès.
 • Sobrepoblació de les gàbies i voladeras.

 

TRANSMISSIÓ:

 • Forma oral: Ingestió d'aliment contaminat amb excrements.
 • Forma inhalatòria: Aspiració de pols contaminat.
 • Forma directa: Per contacte entre individus.

 

CLÍNICA:

 • Forma diarreica (generalment en adults): Diarrea, Plomatge molt brut, Deshidratació, Pèrdua de gana.
 • Forma septicèmica (es dissemina per tot l'organisme): Fetge, Sacs aeris, Sistema articular, Cor.

 

DIAGNÒSTIC:

Aïllament i identificació del bacteri a través de mostres al laboratori

TRACTAMENT:

 • Enrofloxacina (5 dies / descans / 5 dies).
 • Doxiciclina (5 dies / descans / 5 dies).
 • Ampicilina (5 dies / descans / 5 dies).
 • Vitamina B.
 • Probiòtics.

 

Els animals que hagin superat la infecció poden quedar com a portadors, en aquest cas tractar durant 5 dies tot l'aviari en setmanes prèvies a la muda.

 


 

Salmonel·losi (Salmonella spp)

ORIGEN: Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis

EPIDEMIOLOGÍA:

- Factors que afavoreixen la seva aparició:

 • Administració d'aigua o aliments contaminats.
 • Situacions d'estrès.
 • Presència d'aus portadores.
 • Presència d'altres espècies domèstiques a les instal·lacions (gallines).
 • Falta d'higiene i neteja.
 • Tractaments farmacològics incorrectes.

 

TRANSMISSIÓ:

 • Forma oral: ingestió de material contaminat amb excrements i fluids.
 • Forma inhalatòria: Es pot donar, però té escassa importància.
 • Forma alimentària: Ingestió d'aliments contaminats.
 • Forma directa: Per contacte entre individus.
 • Forma vertical: Transmissió de la femella als ous durant la seva formació.

 

CLÍNICA:

 • Forma septicèmica (afecta tots els òrgans) amb peritonitis i mort aguda.
 • Diarrees de color verd-groguenc
 • apatia
 • Falta de gana
 • Deshidratació.

 

DIAGNÒSTIC:

Aïllament i identificació del bacteri a través de mostres al laboratori

TRACTAMENT:

 • Enrofloxacina (7 dies / 5-7 descans / 7 dies).
 • Sulfamides (7 dies / 5-7 descans / 7 dies).
 • Furazolidona (7 dies / 5-7 descans / 7 dies).
 • Gentamicina (7 dies / 5-7 descans / 7 dies).
 • Vitamina B.
 • Rehidratants.
 • Probiòtics.

 


 

Campilobacter (Campylobacter spp)

ORIGEN: Campylobacter spp

EPIDEMIOLOGÍA:

- FFactors que afavoreixen la seva aparició:

 • Contactes amb aus silvestres, rosegadors i insectes
 • Situacions d'estrès
 • Material i instal·lacions contaminats
 • neteja deficient
 • Aliments i aigua contaminats
 • Presència d'altres patologies digestives.
 • Sobrepoblació de les gàbies i voladeras.

 

TRANSMISSIÓ:

 • Forma oral: Ingestió d'aliment contaminat amb excrements, ingestió d'aliment contaminat.

 

CLÍNICA:

 • Diarrea, Deshidratació lleu, Apatia, Pèrdua de gana, Anorèxia

 

DIAGNÒSTIC:

Aïllament i identificació del bacteri a través de mostres al laboratori

TRACTAMENT:

 • Eritromicina (5 dies).
 • Oxitetraciclina.
 • Vitamines.

 

Malalties bacterianes del Diamant de Gould